Người mẹ Guatemala gục xuống cầu xin binh sĩ để đưa con trai vào Mỹ

Người mẹ Guatemala gục xuống cầu xin binh sĩ để đưa con trai vào Mỹ

Người mẹ và cậu con trai đã đi khoảng 2.400 km từ quê hương của họ ở Guatemala đến thành phố biên giới...