Máy bay rơi ở Mexico, toàn bộ 101 người sống sót kỳ diệu

Máy bay rơi ở Mexico, toàn bộ 101 người sống sót kỳ diệu

Clip hiện trường vụ rơi máy bay chở 101 người ở Mexico

Clip hiện trường vụ rơi máy bay chở 101 người ở Mexico

Rơi máy bay tại Mexico: Không ai thiệt mạng

Rơi máy bay tại Mexico: Không ai thiệt mạng

Máy bay Mexico rơi do mưa lớn, 80 người bị thương

Máy bay Mexico rơi do mưa lớn, 80 người bị thương

Máy bay rơi ở Mexico, may mắn không có người thiệt mạng

Máy bay rơi ở Mexico, may mắn không có người thiệt mạng

Máy bay rơi ngay sau khi cất cánh ở Mexico, 85 người bị thương

Máy bay rơi ngay sau khi cất cánh ở Mexico, 85 người bị thương

Máy bay rơi tại Mexico, 101 người may mắn sống sót thần kỳ

Máy bay rơi tại Mexico, 101 người may mắn sống sót thần kỳ

Rơi máy bay tại Mexico, ít nhất 85 người bị thương

Rơi máy bay tại Mexico, ít nhất 85 người bị thương