Triển khai hiệu quả trên kênh truyền thông quốc tế

Triển khai hiệu quả trên kênh truyền thông quốc tế

Định vị thương hiệu du lịch Thủ đô

Xúc tiến chiến dịch 'Chào mừng đến với châu Á'

Xúc tiến chiến dịch 'Chào mừng đến với châu Á'

Hội nghị Thường niên CPTA lần thứ 16: Cơ hội quảng bá văn hóa, con người Hà Nội

Hội nghị Thường niên CPTA lần thứ 16: Cơ hội quảng bá văn hóa, con người Hà Nội

Xúc tiến chiến dịch 'Chào mừng đến với châu Á'

Xúc tiến chiến dịch 'Chào mừng đến với châu Á'

Khai mạc Hội nghị Hội đồng Xúc tiến du lịch châu Á

Khai mạc Hội nghị Hội đồng Xúc tiến du lịch châu Á

Ngày 5/9 sẽ bắt đầu diễn ra Hội nghị Hội đồng xúc tiến Du lịch châu Á lần thứ 16 tại Hà Nội

Ngày 5/9 sẽ bắt đầu diễn ra Hội nghị Hội đồng xúc tiến Du lịch châu Á lần thứ 16 tại Hà Nội

Quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội qua hội nghị Hội đồng xúc tiến du lịch Châu Á

Quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội qua hội nghị Hội đồng xúc tiến du lịch Châu Á

Hội nghị Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á lần thứ 16 diễn ra từ ngày 5-10/9

Hội nghị Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á lần thứ 16 diễn ra từ ngày 5-10/9