'Vỡ trận' ngày đầu khai trương chuỗi siêu thị Mỹ Costco ở Trung Quốc

'Vỡ trận' ngày đầu khai trương chuỗi siêu thị Mỹ Costco ở Trung Quốc

Sáng 27-8, khách hàng Trung Quốc lao vào tranh cướp mua đồ tại chuỗi siêu thị Costco của Mỹ đầu tiên mở tại...