Di sản hoang tàn của Tổng thống Zimbabwe R. Mugabe

Di sản hoang tàn của Tổng thống Zimbabwe R. Mugabe

Nếu tính về tài sản cá nhân, Tổng thống Zimbabwe R. Mugabe được coi là triệu phú USD. Nhưng di sản mà ông...