Đà Nẵng đấu giá thành công 2/3 xe sang biển xanh do Vũ 'Nhôm' tặng

Đà Nẵng đấu giá thành công 2/3 xe sang biển xanh do Vũ 'Nhôm' tặng

Đà Nẵng bán đấu giá 3 xe ô tô biển xanh do doanh nghiệp biếu tặng

Đà Nẵng bán đấu giá 3 xe ô tô biển xanh do doanh nghiệp biếu tặng

Bán xe liên quan Vũ 'nhôm', Toyota Landcruiser VX đắt khách, Mercedes- Benz E300 bị 'ế'

Bán xe liên quan Vũ 'nhôm', Toyota Landcruiser VX đắt khách, Mercedes- Benz E300 bị 'ế'

Đà Nẵng: Bán đấu giá thành công 2 xe công do doanh nghiệp tặng

Đà Nẵng: Bán đấu giá thành công 2 xe công do doanh nghiệp tặng

Đà Nẵng đấu giá 3 ô tô doanh nghiệp biếu tặng chính quyền

Đà Nẵng đấu giá 3 ô tô doanh nghiệp biếu tặng chính quyền

Đà Nẵng đấu giá công khai 3 ô tô công do doanh nghiệp tặng

Đà Nẵng đấu giá công khai 3 ô tô công do doanh nghiệp tặng

Đà Nẵng bán đấu giá 3 ô tô do doanh nghiệp tặng để sung công quỹ

Giám định lại xe Mescedes Benz theo yêu cầu của chủ xe