Kinh tế bất ổn, người Trung Quốc tăng mua mì ăn liền

Kinh tế bất ổn, người Trung Quốc tăng mua mì ăn liền

Theo SCMP, sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số bán mì ăn liền tại Trung Quốc đã củng cố luận điểm rằng...