Lật tẩy thủ đoạn che đậy thảm sát Mỹ Lai của Nixon

Lật tẩy thủ đoạn che đậy thảm sát Mỹ Lai của Nixon

Tổng thống Mỹ Nixon đã chỉ đạo sử dụng 'những thủ đoạn bẩn thỉu' để che giấu sự thật thảm sát Mỹ Lai với...