Schlumberger xem xét cắt giảm gần 400 việc làm ở Pháp

Schlumberger xem xét cắt giảm gần 400 việc làm ở Pháp

Tập đoàn dịch vụ dầu mỏ Schlumberger sẽ thực hiện 5 kế hoạch bảo vệ việc làm (PSE), 'dẫn đến việc cắt giảm...