Cuba - Xứ sở diệu kỳ

Cuba - Xứ sở diệu kỳ

Cuba đang ở vào thời khó khăn nhất về kinh tế kể từ khi cách mạng thành công. Đó là nhận xét của những...