Triển lãm Mekong Beauty và Vietbeauty 2019

Triển lãm Mekong Beauty và Vietbeauty 2019

Triển lãm Mekong Beauty và Vietbeauty 2019, do Công ty Informa Markets phối hợp cùng các Hiệp hội trong và...
Gia tăng xu hướng sử dụng mỹ phẩm hữu cơ ở Việt Nam

Gia tăng xu hướng sử dụng mỹ phẩm hữu cơ ở Việt Nam

Khai mạc chuỗi triển lãm làm đẹp 2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc chuỗi triển lãm làm đẹp 2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Hơn 450 thương hiệu sẽ xuất hiện trong triển lãm làm đẹp lớn nhất Việt Nam Mekong Beauty & Vietbeauty

Hơn 450 thương hiệu sẽ xuất hiện trong triển lãm làm đẹp lớn nhất Việt Nam Mekong Beauty & Vietbeauty

Hơn 450 thương hiệu làm đẹp quy tụ tại Mekong Beauty & Vietbeauty 2019

Hơn 450 thương hiệu làm đẹp quy tụ tại Mekong Beauty & Vietbeauty 2019

450 doanh nghiệp tham dự triển lãm làm đẹp lớn nhất Việt Nam

450 doanh nghiệp tham dự triển lãm làm đẹp lớn nhất Việt Nam

450 doanh nghiệp sẽ tham dự Triển lãm làm đẹp lớn nhất Việt Nam

Triển lãm về làm đẹp tại Sài Gòn sẽ có khu trưng bày làm đẹp hữu cơ

Triển lãm thương mại đầu tiên về chuyên ngành làm đẹp