Mỹ phẩm 'nhường' sân chơi cho thương hiệu ngoại?

Mỹ phẩm 'nhường' sân chơi cho thương hiệu ngoại?

Khai mạc Mekong Beauty Show 2018 tại TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc Mekong Beauty Show 2018 tại TP. Hồ Chí Minh

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia Mekong Beauty Show 2018

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia Mekong Beauty Show 2018

Thị trường mỹ phẩm ở Việt Nam: Đến hồi cạnh tranh khốc liệt

Thị trường mỹ phẩm ở Việt Nam: Đến hồi cạnh tranh khốc liệt

Mỹ phẩm Hàn Quốc 'đổ bộ' vào Việt Nam

Mỹ phẩm Hàn Quốc 'đổ bộ' vào Việt Nam

Bà bầu dùng mỹ phẩm giả có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 10 lần người thường

Bà bầu dùng mỹ phẩm giả có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 10 lần người thường

Mekong Beauty Show 2018: DN Hàn Quốc chiếm hơn 50%

Mekong Beauty Show 2018: DN Hàn Quốc chiếm hơn 50%

Nhiều thương hiệu quốc tế tham gia Mekong Beauty Show 2018

Nhiều thương hiệu quốc tế tham gia Mekong Beauty Show 2018

Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt qua Mekong Beauty Show 2018

Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt qua Mekong Beauty Show 2018

Hơn 200 thương hiệu sẽ quy tụ tại Mekong Beauty Show 2018

Hơn 200 thương hiệu sẽ quy tụ tại Mekong Beauty Show 2018

Mỹ phẩm Organic với nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam

Mỹ phẩm Organic với nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam