Bi hài chuyện 'Tây ngáo đá'

Bi hài chuyện 'Tây ngáo đá'

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày TP Hà Nội đón không dưới một vạn khách du lịch...