Bảng giá xe Piaggio tháng 4/2022

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 4/2022. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 5/2021: Rẻ nhất 36 triệu đồng

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 5/2021. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 4/2021: Đắt nhất 93,9 triệu đồng

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 4/2021. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 3/2021: Rẻ nhất 36 triệu đồng

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 3/2021. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 2/2021: Đắt nhất 93,9 triệu đồng

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 2/2021. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 1/2021: Thấp nhất 36 triệu đồng

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 1/2021. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 12/2020: Ưu đãi hấp dẫn

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 12/2020. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 11/2020: Ưu đãi lớn

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 11/2020. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 8/2020: Thêm lựa chọn mới, giá 58,5 triệu

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 8/2020. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 6/2020

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 6/2020. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 5/2020: Thêm lựa chọn mới

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 5/2020. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 3/2020: Thêm lựa chọn mới

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 3/2020. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 2/2020: Ưu đãi lớn

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 2/2020. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio tháng 1/2020: Ưu đãi hấp dẫn

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Piaggio tháng 1/2020. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Cận cảnh xe ga Piaggio Medley 'dính lỗi' tại Việt Nam

Xe ga Piaggio Medley có giá từ 71,5 triệu đồng tại Việt Nam. Mới đây, mẫu xe này đã phải triệu hồi để nâng cấp khung chính.