Vợ chồng hầu tòa vì 'vẽ' dự án chiếm đoạt tiền ngân hàng

Vợ chồng hầu tòa vì 'vẽ' dự án chiếm đoạt tiền ngân hàng

Cặp vợ chồng 'cài' dự án 'ma' chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng 'cài' dự án 'ma' chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng

Vợ chồng Chủ tịch HĐQT lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Vợ chồng Chủ tịch HĐQT lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Xét xử vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Xét xử vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Điều tra bổ sung vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Điều tra bổ sung vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến ngân hàng 'bay hơi' tiền tỷ

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến ngân hàng 'bay hơi' tiền tỷ

Dùng dự án 'ma' nước uống học đường để lừa vay vốn ngân hàng

Dùng dự án 'ma' nước uống học đường để lừa vay vốn ngân hàng