Lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia thăm tổ trồng tiêu kết hợp du lịch ở Phú Quốc

Lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia thăm tổ trồng tiêu kết hợp du lịch ở Phú Quốc

Ngày 24/2, Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển đã đến thăm tổ hợp tác...
Lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia ấn tượng với mô hình kết cườm của phụ nữ Việt Nam

Lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia ấn tượng với mô hình kết cườm của phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam - Campuchia tổ chức giao lưu tại Kiên Giang

Phụ nữ Việt Nam - Campuchia tổ chức giao lưu tại Kiên Giang

Phụ nữ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, hợp tác và phát triển

Phụ nữ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, hợp tác và phát triển

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển thăm hữu nghị Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển thăm hữu nghị Việt Nam

Hội Phụ nữ Campuchia Vì hòa bình và phát triển thăm hữu nghị Việt Nam

Hội Phụ nữ Campuchia Vì hòa bình và phát triển thăm hữu nghị Việt Nam