Miền Tây - một thời xa nhớ!

Miền Tây - một thời xa nhớ!

Thời bao cấp, người dân nông thôn miền Tây có những thứ thiếu thốn: Đường, bột ngọt, sữa, thịt heo, dầu...