Nghị viện châu Âu đánh giá cao sách trắng về chống khai thác IUU của Việt Nam

Nghị viện châu Âu đánh giá cao sách trắng về chống khai thác IUU của Việt Nam

'Thẻ vàng' và nỗ lực của ngành thủy sản

'Thẻ vàng' và nỗ lực của ngành thủy sản

Việt Nam quyết ngăn chặn và chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp

Việt Nam quyết ngăn chặn và chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp

Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu hy vọng EC sẽ gỡ 'thẻ vàng' đối với thủy sản Việt Nam.

Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu hy vọng EC sẽ gỡ 'thẻ vàng' đối với thủy sản Việt Nam.

EC ủng hộ sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' thủy sản Việt Nam

EC ủng hộ sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' thủy sản Việt Nam

EC đánh giá cao nỗ lực khắc phục IUU của Bình Định

EC đánh giá cao nỗ lực khắc phục IUU của Bình Định

Đoàn EC ủng hộ gỡ 'thẻ vàng' thủy sản Việt Nam

Đoàn EC ủng hộ gỡ 'thẻ vàng' thủy sản Việt Nam

Nghị sĩ châu Âu: 'Tôi sẽ tuyên truyền gỡ bỏ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam'

Nghị sĩ châu Âu: 'Tôi sẽ tuyên truyền gỡ bỏ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam'

Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu đánh giá cao nỗ lực chống khai thác IUU của Bình Định

Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu đánh giá cao nỗ lực chống khai thác IUU của Bình Định

Nỗ lực để EC sớm gỡ 'thẻ vàng' thủy sản Việt Nam

Nỗ lực để EC sớm gỡ 'thẻ vàng' thủy sản Việt Nam

EC sẽ sớm gỡ 'thẻ vàng' cho thủy sản Việt Nam?

EC sẽ sớm gỡ 'thẻ vàng' cho thủy sản Việt Nam?

EC sẽ sớm gỡ 'thẻ vàng' cho thủy sản Việt Nam

EC sẽ sớm gỡ 'thẻ vàng' cho thủy sản Việt Nam

EC đánh giá cao nỗ lực tháo gỡ 'thẻ vàng' của thủy sản Bình Định

EC đánh giá cao nỗ lực tháo gỡ 'thẻ vàng' của thủy sản Bình Định

Cuộc chiến chống đánh bắt cá trái phép phải có sự tham gia của tất cả các bên

Cuộc chiến chống đánh bắt cá trái phép phải có sự tham gia của tất cả các bên

'Thẻ vàng' là cơ hội để Việt Nam phát triển nghề cá bền vững

'Thẻ vàng' là cơ hội để Việt Nam phát triển nghề cá bền vững

Đề nghị Nghị viện châu Âu ủng hộ sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Nghị viện châu Âu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống đánh bắt cá trái phép

Nghị viện châu Âu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống đánh bắt cá trái phép

Đề nghị Nghị viện châu Âu ủng hộ sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Đề nghị Nghị viện châu Âu ủng hộ sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' xuất khẩu thủy sản Việt Nam

'Thẻ vàng' của EC là cơ hội để Việt Nam phát triển nghề cá bền vững

'Thẻ vàng' của EC là cơ hội để Việt Nam phát triển nghề cá bền vững

Chúng tôi luôn coi trọng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu

Chúng tôi luôn coi trọng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu