Cướp biển trả tự do 12 thủy thủ cùng tàu hàng của Thụy Sĩ

Cướp biển trả tự do 12 thủy thủ cùng tàu hàng của Thụy Sĩ

Cướp biển bắt cóc một tàu thương mại của Thụy Sĩ

Cướp biển bắt cóc một tàu thương mại của Thụy Sĩ

Cướp biển tấn công tàu Thụy Sĩ ngoài khơi Nigeria, bắt giữ 12 con tin

Cướp biển tấn công tàu Thụy Sĩ ngoài khơi Nigeria, bắt giữ 12 con tin

12 thủy thủ tàu hàng Thụy Sĩ bị cướp biển bắt cóc ngoài khơi Nigeria

12 thủy thủ tàu hàng Thụy Sĩ bị cướp biển bắt cóc ngoài khơi Nigeria

12 thủy thủ tàu hàng Thụy Sĩ bị cướp biển bắt cóc ngoài khơi Nigeria

12 thủy thủ tàu hàng Thụy Sĩ bị cướp biển bắt cóc ngoài khơi Nigeria

Cướp biển bắt cóc 12 thủy thủ đoàn tàu thương mại của Thụy Sĩ

Cướp biển bắt cóc 12 thủy thủ đoàn tàu thương mại của Thụy Sĩ

12 thủy thủ tàu hàng Thụy Sĩ bị cướp biển bắt cóc ngoài khơi Nigeria

12 thủy thủ tàu hàng Thụy Sĩ bị cướp biển bắt cóc ngoài khơi Nigeria

Cướp biển Nigeria bắt cóc 12 thành viên tàu Thụy Sĩ

Cướp biển Nigeria bắt cóc 12 thành viên tàu Thụy Sĩ