Hãng hàng không khốn khổ vì những vị khách ngoại 'ăn vạ'

Hãng hàng không khốn khổ vì những vị khách ngoại 'ăn vạ'

Hành khách bị từ chối nhập cảnh ở Tân Sơn Nhất đã về châu Phi

Hành khách bị từ chối nhập cảnh ở Tân Sơn Nhất đã về châu Phi

Khách ngoại bị từ chối nhập cảnh vì hộ chiếu giả đã về nước

Khách ngoại bị từ chối nhập cảnh vì hộ chiếu giả đã về nước

Khách ngoại sống gần 2 tháng tại Tân Sơn Nhất rời Việt Nam

Khách ngoại sống gần 2 tháng tại Tân Sơn Nhất rời Việt Nam

Dùng hộ chiếu giả đến Nhật Bản, du khách bị kẹt ở sân bay Tân Sơn Nhất 2 tháng

Dùng hộ chiếu giả đến Nhật Bản, du khách bị kẹt ở sân bay Tân Sơn Nhất 2 tháng

Khách nước ngoài bị kẹt ở sân bay Tân Sơn Nhất gần 2 tháng vì dùng hộ chiếu giả

Khách nước ngoài bị kẹt ở sân bay Tân Sơn Nhất gần 2 tháng vì dùng hộ chiếu giả

Dùng hộ chiếu giả, hành khách nước ngoài kẹt hơn tháng ở Tân Sơn Nhất

Khách nước ngoài dùng visa giả qua nhiều nước bị trả lại VN

Khách ngoại bị từ chối nhập cảnh do dùng hộ chiếu giả

Khách nước ngoài sống tại sân bay Tân Sơn Nhất gần 2 tháng

Hành khách bị từ chối nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất có sức khỏe rất xấu

Bị Nhật Bản từ chối nhập cảnh, hành khách lưu trú ở Sân bay Tân Sơn Nhất hơn 1 tháng

Bị từ chối nhập cảnh, một hành khách phải lưu trú tại sân bay Tân Sơn Nhất hơn 1 tháng