Tiết lộ lý do khiến người dân Nhật Bản 'bách niên giai lão'

Tiết lộ lý do khiến người dân Nhật Bản 'bách niên giai lão'

Số người thọ trên 100 tuổi tại Nhật Bản tăng cao kỷ lục

Số người thọ trên 100 tuổi tại Nhật Bản tăng cao kỷ lục

Số người trên trăm tuổi ở Nhật Bản là gần 7 vạn

Số người trên trăm tuổi ở Nhật Bản là gần 7 vạn

Người già nhất thế giới qua đời

Người già nhất thế giới qua đời

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Người cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời

Người cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời

Sống tới 114 tuổi, cụ ông Nam Phi mới tính chuyện bỏ thuốc

Sống tới 114 tuổi, cụ ông Nam Phi mới tính chuyện bỏ thuốc

Sống tới 114 tuổi, cụ ông Nam Phi mới tính chuyện bỏ thuốc

Sống tới 114 tuổi, cụ ông Nam Phi mới tính chuyện bỏ thuốc

114 tuổi mới tính chuyện... cai thuốc lá

114 tuổi mới tính chuyện... cai thuốc lá

Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời

Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời

Cụ bà sống thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà sống thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới qua đời

Người già nhất thế giới qua đời

Cụ bà già nhất thế giới qua đời

Cụ bà già nhất thế giới qua đời

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới, có tới 160 con cháu, qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới, có tới 160 con cháu, qua đời ở tuổi 117

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời

Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ ông già nhất thế giới qua đời vì té gãy xương

Cụ ông già nhất thế giới qua đời vì té gãy xương

Cụ ông cao niên nhất thế giới

Cụ ông cao niên nhất thế giới

Bí quyết trường thọ của cụ ông sống lâu nhất thế giới

Bí quyết trường thọ của cụ ông sống lâu nhất thế giới

Bí kíp sống khỏe của người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới

Bí kíp sống khỏe của người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới

Guinness công bố người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới

Guinness công bố người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới

Cụ ông Nhật Bản 112 tuổi giành kỷ lục sống lâu nhất thế giới

Cụ ông Nhật Bản 112 tuổi giành kỷ lục sống lâu nhất thế giới

Bất ngờ với bí quyết sống lâu của người đàn ông cao tuổi nhất thế giới

Bất ngờ với bí quyết sống lâu của người đàn ông cao tuổi nhất thế giới

Cụ ông tiết lộ bí quyết trở thành người đàn ông sống thọ nhất trái đất

Cụ ông tiết lộ bí quyết trở thành người đàn ông sống thọ nhất trái đất

Người cao tuổi nhất thế giới chia sẻ bí quyết sống thọ, khỏe mạnh

Người cao tuổi nhất thế giới chia sẻ bí quyết sống thọ, khỏe mạnh

Bí quyết sống lâu của người già nhất thế giới

Bí quyết sống lâu của người già nhất thế giới

Bí quyết bất ngờ của cụ ông thọ nhất thế giới

Bí quyết bất ngờ của cụ ông thọ nhất thế giới

Người cao tuổi nhất thế giới chia sẻ điều gì về bí quyết sống thọ?

Người cao tuổi nhất thế giới chia sẻ điều gì về bí quyết sống thọ?