Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lên tiếng về tiền số Libra

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lên tiếng về tiền số Libra

Facebook phải tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và quản trị rủi ro, trong bối cảnh mạng xã hội này dự...