Trường Đại học Nhật Bản sửa điểm thi suốt 10 năm để loại nữ sinh y khoa

Đại học Y khoa Nhật và bê bối hạ điểm thí sinh nữ

Đại học Y khoa Nhật và bê bối hạ điểm thí sinh nữ

Đại học Y Tokyo - Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Đại học Y Tokyo - Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Đại học Y Tokyo – Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Đại học Y Tokyo – Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Đại học Y Tokyo – Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Đại học Y Tokyo – Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Đại học Y khoa Tokyo thừa nhận sửa điểm thi

Đại học Y khoa Tokyo thừa nhận sửa điểm thi

Thêm bê bối gian lận thi cử ở Đại học Y Tokyo

Thêm bê bối gian lận thi cử ở Đại học Y Tokyo

Đại học Y Tokyo bị tố trừ điểm của nam sinh thi nhiều lần

Đại học Y Tokyo bị tố trừ điểm của nam sinh thi nhiều lần