Mẹ của Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump

Mẹ của Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump

Phía sau thành công của các nhân vật nổi tiếng là sự hỗ trợ, khích lệ đến từ những người mẹ.