Việt Nam khánh thành thêm một nhà máy nhiệt điện than công nghệ cận tới hạn

Việt Nam khánh thành thêm một nhà máy nhiệt điện than công nghệ cận tới hạn

Khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình trị giá 1,27 tỷ USD

Khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình trị giá 1,27 tỷ USD

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Thủ tướng dự lễ khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

Thủ tướng dự lễ khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Vận hành nhà máy nhiệt điện 1,27 tỷ USD, phát lên lưới điện đến 3,9 tỷ KWh

Vận hành nhà máy nhiệt điện 1,27 tỷ USD, phát lên lưới điện đến 3,9 tỷ KWh