Máy bay Mỹ nổ động cơ: Cánh quạt bị gãy giữa không trung

Máy bay Mỹ nổ động cơ: Cánh quạt bị gãy giữa không trung

Động cơ máy bay nổ tung giữa trời, hành khách bị hút ra ngoài

Động cơ máy bay nổ tung giữa trời, hành khách bị hút ra ngoài

Động cơ máy bay phát nổ giữa trời - một người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Động cơ máy bay phát nổ giữa trời - một người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Mỹ: Động cơ máy bay nổ giữa trời, một hành khách thiệt mạng

Mỹ: Động cơ máy bay nổ giữa trời, một hành khách thiệt mạng

Mỹ: máy bay nổ động cơ khiến một người bị cuốn ra ngoài cửa sổ

Mỹ: máy bay nổ động cơ khiến một người bị cuốn ra ngoài cửa sổ

Mỹ: Máy bay vỡ cửa sổ, hành khách suýt bay ra ngoài

Mỹ: Máy bay vỡ cửa sổ, hành khách suýt bay ra ngoài

Kinh hoàng hành khách bị hút nửa người ra khỏi cửa sổ máy bay

Kinh hoàng hành khách bị hút nửa người ra khỏi cửa sổ máy bay

Mỹ: Động cơ máy bay nổ giữa trời, một hành khách thiệt mạng

Mỹ: Động cơ máy bay nổ giữa trời, một hành khách thiệt mạng