Không có lợi ích nhóm ở dự án nhà máy nước sông Đuống

Không có lợi ích nhóm ở dự án nhà máy nước sông Đuống

Hội Kỹ sư Đức đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam

Hội Kỹ sư Đức đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam

Hội Kỹ sư Đức đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam

Hội Kỹ sư Đức đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam

Nội Bài 'bắt tay' sân bay Đức khai thác vận tải hàng hóa

Nội Bài 'bắt tay' sân bay Đức khai thác vận tải hàng hóa

Phó Thủ hiến bang Sachsen CHLB Đức thăm nhà máy nước mặt sông Đuống

Phó Thủ hiến bang Sachsen CHLB Đức thăm nhà máy nước mặt sông Đuống

Chủ tịch Hà Nội: Phấn đấu để người dân dùng nước sạch chuẩn châu Âu

Chủ tịch Hà Nội: Phấn đấu để người dân dùng nước sạch chuẩn châu Âu

Phó Thủ hiến bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức thăm Hà Nội

Phó Thủ hiến bang Sachsen - Đức thăm nhà máy nước mặt sông Đuống

Bộ trưởng Martin Dulig đánh giá cao hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Đức

Phó Thủ hiến bang Sachsen CHLB Đức thăm nhà máy nước mặt sông Đuống

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Bộ trưởng, Phó Thủ hiến bang Sachsen – Đức

Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống có thể uống trực tiếp

Hà Nội luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Đức

Hà Nội tích cực ứng dụng công nghệ Đức trong phát triển đô thị