Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương xúc động vì 'Dạ tiệc âm nhạc'

Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương xúc động vì 'Dạ tiệc âm nhạc'

'Tôi chưa thấy 1 chương trình nào mà khi kết thúc tất cả khán giả đều đồng loạt đứng lên và những tiếng vỗ...
Khám phá thế giới cùng Dạ tiệc âm nhạc

Khám phá thế giới cùng Dạ tiệc âm nhạc

'Dạ tiệc âm nhạc - Around the world'

'Dạ tiệc âm nhạc - Around the world'

Dạ tiệc âm nhạc

Dạ tiệc âm nhạc

Nhạc trưởng 9X của Argentina chỉ huy dạ tiệc âm nhạc tại Việt Nam

Nhạc trưởng 9X của Argentina chỉ huy dạ tiệc âm nhạc tại Việt Nam

Du xuân vòng quanh thế giới với 'Dạ tiệc âm nhạc'

Du xuân vòng quanh thế giới với 'Dạ tiệc âm nhạc'

Biên đạo múa Trần Ly Ly - Người phụ nữ 'sáng tạo, nghĩ sâu, làm nhanh'