Công Vinh ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9

Công Vinh ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9

Học viện bóng đá của Công Vinh hợp tác với CLB châu Âu nào?

Học viện bóng đá của Công Vinh hợp tác với CLB châu Âu nào?

Công Vinh khai giảng học viện bóng đá

Công Vinh khai giảng học viện bóng đá

Công Vinh sánh vai cùng Thủy Tiên ra mắt học viện bóng đá CV9

Công Vinh sánh vai cùng Thủy Tiên ra mắt học viện bóng đá CV9

Công Vinh ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9

Công Vinh ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9

Công Vinh ra mắt Học viện bóng đá CV9

Công Vinh ra mắt Học viện bóng đá CV9

Thủy Tiên 'nâng khăn sửa túi' ngày Công Vinh ra mắt học viện CV9

Thủy Tiên 'nâng khăn sửa túi' ngày Công Vinh ra mắt học viện CV9

Thủy Tiên làm quản lý học viện bóng đá của Công Vinh

Thủy Tiên làm quản lý học viện bóng đá của Công Vinh

Công Vinh hoàn thành giấc mơ mở học viện bóng đá

Công Vinh hoàn thành giấc mơ mở học viện bóng đá

Thủy Tiên mặc cây hàng hiệu hơn 1 tỷ sánh đôi Công Vinh

Thủy Tiên mặc cây hàng hiệu hơn 1 tỷ sánh đôi Công Vinh

Công Vinh cho ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9

Công Vinh cho ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9

Công Vinh: Vì đó là giấc mơ của tôi

Công Vinh: Vì đó là giấc mơ của tôi

Công Vinh hé lộ tương lai rực sáng cho học viên xuất sắc lò CV9

Công Vinh hé lộ tương lai rực sáng cho học viên xuất sắc lò CV9

Thủy Tiên làm quản lý học viện bóng đá của Công Vinh

Thủy Tiên làm quản lý học viện bóng đá của Công Vinh

Ra mắt Học viện bóng đá cộng đồng CV9

Ra mắt Học viện bóng đá cộng đồng CV9

Công Vinh chính thức ra mắt 'đứa con tinh thần' mang tên CV9

Công Vinh chính thức ra mắt 'đứa con tinh thần' mang tên CV9

Học viện CV9 của Công Vinh do Thủy Tiên quản lý

Học viện CV9 của Công Vinh do Thủy Tiên quản lý

Công Vinh ra mắt 'đứa con tinh thần' Học viện bóng đá CV9

Công Vinh ra mắt 'đứa con tinh thần' Học viện bóng đá CV9

Vợ chồng Công Vinh ra mắt học viện bóng đá CV9

Vợ chồng Công Vinh ra mắt học viện bóng đá CV9