Top 7 lần chinh phục sao Hỏa của loài người

Top 7 lần chinh phục sao Hỏa của loài người

Trong lịch sử chinh phục không gian, loài người đã có 7 lần đưa những tàu không người lái lên sao Hỏa. Đây...