Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khách sạn tới gặp lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khách sạn tới gặp lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Nhà Trắng đăng loạt ảnh cầu Nhật Tân lung linh sắc màu

Nhà Trắng đăng loạt ảnh cầu Nhật Tân lung linh sắc màu

'Quái thú' đưa Tổng thống Donal Trump về khách sạn Marriott JW

'Quái thú' đưa Tổng thống Donal Trump về khách sạn Marriott JW

'Quái thú' Cadillac One đưa Tổng thống Donald Trump về khách sạn Marriott

'Quái thú' Cadillac One đưa Tổng thống Donald Trump về khách sạn Marriott

Tổng thống Mỹ Donald Trump về tới Khách sạn Marriott Hà Nội

Tổng thống Mỹ Donald Trump về tới Khách sạn Marriott Hà Nội

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump về tới khách sạn Marriott JW

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump về tới khách sạn Marriott JW

Hình ảnh 'Quái thú' đưa Tổng thống Donal Trump về khách sạn Marriott JW

Hình ảnh 'Quái thú' đưa Tổng thống Donal Trump về khách sạn Marriott JW

Hình ảnh Tổng thống Donald Trump rời sân bay về khách sạn Marriott JW

Hình ảnh Tổng thống Donald Trump rời sân bay về khách sạn Marriott JW