Chiến sự Trung Đông tăng nhiệt

Chiến sự Trung Đông tăng nhiệt

Khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon trong vài ngày qua đã trở nên hết sức căng thẳng khi quân đội...