Trí tuệ nhân tạo 'bóc phốt' các tác phẩm nghệ thuật

Trí tuệ nhân tạo 'bóc phốt' các tác phẩm nghệ thuật

MosAIc, một thuật toán về truy vấn hình ảnh, phát hiện ra những điểm tương đồng giữa các tác phẩm nghệ...