Gần 9.800 người ung thư do ảnh hưởng vụ khủng bố 11/9

Gần 9.800 người ung thư do ảnh hưởng vụ khủng bố 11/9

Mỹ tưởng niệm sự kiện 11/9: 17 năm một cuộc chiến

Mỹ tưởng niệm sự kiện 11/9: 17 năm một cuộc chiến

Sau 17 năm, Mỹ vẫn nỗ lực xác định danh tính nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Sau 17 năm, Mỹ vẫn nỗ lực xác định danh tính nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Hơn 1.000 nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính sau 17 năm vụ tấn công 11-9

Hơn 1.000 nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính sau 17 năm vụ tấn công 11-9

Hơn 1.100 nạn nhân của sự kiện 11-9 chưa được xác định danh tính

Hơn 1.100 nạn nhân của sự kiện 11-9 chưa được xác định danh tính

Sau 17 năm, vẫn gian nan xác định danh tính nạn nhân 11/9

Sau 17 năm, vẫn gian nan xác định danh tính nạn nhân 11/9

Hơn 1.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 vẫn chưa được xác định danh tính

Hơn 1.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 vẫn chưa được xác định danh tính

1.111 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 vẫn chưa thể định danh sau 17 năm

1.111 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 vẫn chưa thể định danh sau 17 năm

Những nạn nhân chưa được định danh 17 năm sau vụ 11-9

Những nạn nhân chưa được định danh 17 năm sau vụ 11-9

17 năm sau vụ khủng bố 11/9, 1.000 nạn nhân vẫn chưa được định danh

17 năm sau vụ khủng bố 11/9, 1.000 nạn nhân vẫn chưa được định danh