San Francisco (Mỹ) -thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu nghị

San Francisco (Mỹ) -thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu nghị

Mới đây, thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu...
San Francisco kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu nghị với TP. Hồ Chí Minh

San Francisco kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu nghị với TP. Hồ Chí Minh

Khuyến khích Bamboo Airways chọn San Francisco cho đường bay thẳng Việt - Mỹ

Khuyến khích Bamboo Airways chọn San Francisco cho đường bay thẳng Việt - Mỹ

Lãnh đạo San Francisco: Khuyến khích Bamboo Airways chọn đường bay thẳng Việt - Mỹ

Lãnh đạo San Francisco: Khuyến khích Bamboo Airways chọn đường bay thẳng Việt - Mỹ

Kiều bào khắp nơi trên thế giới chào mừng Quốc khánh 2-9

Kiều bào khắp nơi trên thế giới chào mừng Quốc khánh 2-9

Lễ thượng cờ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam tại San Francisco

Lễ thượng cờ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam tại San Francisco