Việt Nam và Paraguay tăng cường hợp tác

Việt Nam và Paraguay tăng cường hợp tác

Tổng thống Paraguay đệ đơn từ chức

Tổng thống Paraguay đệ đơn từ chức

Tổng thống Paraguay đệ đơn từ chức

Tổng thống Paraguay Horacio Cartes đệ đơn từ chức lên Quốc hội

Tổng thống Paraguay Horacio Cartes đệ đơn từ chức lên Quốc hội

Campuchia: Thượng viện khóa mới nhậm chức

Ông Mario Benitez đắc cử Tổng thống Paraguay

Ông Mario Abdo Benitez trở thành tân Tổng thống Paraguay

Ông Mario Abdo Benitez trở thành tân Tổng thống Paraguay

Ông Mario Benitez đắc cử Tổng thống Paraguay

Ông Mario Benitez đắc cử Tổng thống Paraguay