Dấu chấm hết cho sự nghiệp của tay đua bóp phanh xe đối thủ ở tốc độ 225 km/h

Dấu chấm hết cho sự nghiệp của tay đua bóp phanh xe đối thủ ở tốc độ 225 km/h

Tay đua bóp phanh đối thủ ở tốc độ 225 km/h quyết định giải nghệ

Tay đua bóp phanh đối thủ ở tốc độ 225 km/h quyết định giải nghệ

Bóp phanh xe đối thủ ở tốc độ cao, tay đua nhận 'quả đắng'

Bóp phanh xe đối thủ ở tốc độ cao, tay đua nhận 'quả đắng'

Tước giấy phép tay đua bóp phanh đối thủ khi chạy ở tốc độ 200 km/giờ

Tước giấy phép tay đua bóp phanh đối thủ khi chạy ở tốc độ 200 km/giờ

Khoảnh khắc tay đua Italia 'chơi ác', bóp phanh đối thủ ở vận tốc 225 km/h

Khoảnh khắc tay đua Italia 'chơi ác', bóp phanh đối thủ ở vận tốc 225 km/h

Kinh hoàng tay đua Romano Fenati chơi xấu - bóp phanh đối thủ khi vào vận tốc 225km/h

Kinh hoàng tay đua Romano Fenati chơi xấu - bóp phanh đối thủ khi vào vận tốc 225km/h

Tay đua bị sa thải vì bóp phanh xe đối thủ trên đường đua

Tay đua bị sa thải vì bóp phanh xe đối thủ trên đường đua

Bóp phanh đối thủ giữa đường, tay đua mô tô trả giá thích đáng

Bóp phanh đối thủ giữa đường, tay đua mô tô trả giá thích đáng