Hà Nội tích cực mở rộng cơ hội hợp tác với Bulgaria

Hà Nội tích cực mở rộng cơ hội hợp tác với Bulgaria

Tài sản quý trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria

Tài sản quý trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria

Kỷ niệm Ngày văn hóa giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ

Kỷ niệm Ngày văn hóa giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ

Kỷ niệm Ngày Văn hóa, Giáo dục Bulgaria và Chữ viết Slavơ

Kỷ niệm Ngày Văn hóa, Giáo dục Bulgaria và Chữ viết Slavơ

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria lần thứ IV

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria lần thứ IV

Khai mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè 2018

Khai mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè 2018

Hà Nội: Đặc sắc với Lễ hội hoa hồng 2018

Hà Nội: Đặc sắc với Lễ hội hoa hồng 2018