Hoán đổi đất cho dự án lấn sông Hàn: Vẫn băn khoăn

Hoán đổi đất cho dự án lấn sông Hàn: Vẫn băn khoăn

Đã tìm ra 'cách' xử lý dự án lấn sông Hàn: 'Công cộng hóa' phần ven sông, đưa nhà thấp tầng vào bên trong

Đã tìm ra 'cách' xử lý dự án lấn sông Hàn: 'Công cộng hóa' phần ven sông, đưa nhà thấp tầng vào bên trong

Dự án bất động sản và bến du thuyền lấn sông Hàn: 2 luồng ý kiến trái chiều

Dự án bất động sản và bến du thuyền lấn sông Hàn: 2 luồng ý kiến trái chiều

Phản biện dự án lấn sông Hàn: 'Không đáng kể' thế nào?

Phản biện dự án lấn sông Hàn: 'Không đáng kể' thế nào?

Thủ tướng 'lệnh' Đà Nẵng làm rõ các dự án lấn sông Hàn

Thủ tướng 'lệnh' Đà Nẵng làm rõ các dự án lấn sông Hàn

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng kiểm tra, xử lý dự án Marina Complex lấn sông Hàn

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng kiểm tra, xử lý dự án Marina Complex lấn sông Hàn

Thủ tướng: Xử lý việc lấn sông Hàn làm dự án

Thủ tướng: Xử lý việc lấn sông Hàn làm dự án

Đà Nẵng: Vẫn chưa có cái kết cho Dự án Marina Complex lấn sông Hàn

Đà Nẵng: Vẫn chưa có cái kết cho Dự án Marina Complex lấn sông Hàn

Đà Nẵng có sai sót, khuyết điểm và nhiều chuyện đau lòng

Đà Nẵng có sai sót, khuyết điểm và nhiều chuyện đau lòng

Đà Nẵng rà soát lại các dự án ven sông Hàn

Đà Nẵng rà soát lại các dự án ven sông Hàn

Đà Nẵng sẽ rà soát lại tất cả các dự án ven sông Hàn

Đà Nẵng sẽ rà soát lại tất cả các dự án ven sông Hàn