Nhật Bản muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cải cách cơ cấu

Nhật Bản muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cải cách cơ cấu

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa đưa ra nhận xét rằng Liên Hợp Quốc và cơ quan Hội đồng Bảo an của tổ chức...
Chuyển giao chiếc búa quyền lực Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc

Chuyển giao chiếc búa quyền lực Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc

LHQ đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế

LHQ đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế

LHQ đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế

LHQ đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế

Xác định 7 ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an LHQ

Xác định 7 ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an LHQ

Thông điệp Tổng Bí thư khi Việt Nam tái đắc cử tại HĐBA LHQ

Thông điệp Tổng Bí thư khi Việt Nam tái đắc cử tại HĐBA LHQ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trúng cử Ủy viên Hội đồng Bảo an thể hiện uy tín Việt Nam trên trường quốc tế

Việt Nam trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA LHQ với số phiếu gần tuyệt đối

Việt Nam đắc cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an với số phiếu cao kỷ lục

Quốc tế đánh giá cao Việt Nam đắc cử ủy viên không thường trực HĐBA

Sau 12 năm, Việt Nam lại đắc cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an với số phiếu rất cao

Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ với số phiếu kỷ lục

Việt Nam đắc cử ủy viên không thường trực HĐBA LHQ với 192/193 phiếu

Khát vọng hòa bình, phát triển và trách nhiệm của mỗi quốc gia

Mẫu số chung Liên Hiệp Quốc