Việt Nam phát biểu tại phiên họp Ủy ban Pháp lý Đại hội đồng LHQ

Việt Nam phát biểu tại phiên họp Ủy ban Pháp lý Đại hội đồng LHQ

Mẫu số chung Liên Hiệp Quốc

Mẫu số chung Liên Hiệp Quốc

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73: Tương lai nằm ở sự đoàn kết

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73: Tương lai nằm ở sự đoàn kết

7 kết quả nổi bật của phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ

7 kết quả nổi bật của phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ

Chuyến làm việc 10 giờ với 15 hoạt động của Thủ tướng

Chuyến làm việc 10 giờ với 15 hoạt động của Thủ tướng

Việt Nam ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc

Việt Nam ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc

Thủ tướng gặp Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thủ tướng gặp Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại New York

Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại New York

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công việc chung của LHQ

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công việc chung của LHQ

Việt Nam khẳng định tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công việc chung của cộng đồng quốc tế

Việt Nam khẳng định tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công việc chung của cộng đồng quốc tế

Chùm ảnh: Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại LHQ

Chùm ảnh: Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại LHQ

Thủ tướng sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ

Thủ tướng sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ

Liên hợp quốc dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Liên hợp quốc dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang