Hành trình phát triển ấn tượng của Goldman Sachs

Hành trình phát triển ấn tượng của Goldman Sachs

Goldman Sachs là cái tên có tiếng trong ngành tài chính ngân hàng và là một trong những 'ông lớn' mà Chính...