Ở cương vị nào cũng vẫn là bạn của Việt Nam

Ở cương vị nào cũng vẫn là bạn của Việt Nam

Ngày 16/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đến để chuyển thư...
Tổng thống Mỹ đề cử tân Đại sứ tại Việt Nam

Tổng thống Mỹ đề cử tân Đại sứ tại Việt Nam

Ông Biden đề cử đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Ông Biden đề cử đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Tổng thống Joe Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Tổng thống Joe Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Ông Biden đề cử đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Ông Biden đề cử đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Ông Biden đề cử đại sứ mới của Mỹ ở Việt Nam

Ông Biden đề cử đại sứ mới của Mỹ ở Việt Nam

Tổng thống Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Tổng thống Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Tổng thống Mỹ Biden đề cử đại sứ mới ở Việt Nam

Tổng thống Mỹ Biden đề cử đại sứ mới ở Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam được Tổng thống Joe Biden đề cử là ai?

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam được Tổng thống Joe Biden đề cử là ai?

Tổng thống Biden đề cử đại sứ mới ở Việt Nam

Tổng thống Biden đề cử đại sứ mới ở Việt Nam