Thừa nhận có công nhân hút thuốc lúc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris trước vụ cháy

Thừa nhận có công nhân hút thuốc lúc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris trước vụ cháy

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Lỗi do công nhân hút thuốc?

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Lỗi do công nhân hút thuốc?

Có manh mối quan trọng giúp điều tra vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris

Có manh mối quan trọng giúp điều tra vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris

Camera tiết lộ nguyên nhân gây ra vụ cháy Nhà thờ Đức Bà

Camera tiết lộ nguyên nhân gây ra vụ cháy Nhà thờ Đức Bà

Nghi ngờ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris do chập điện

Nghi ngờ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris do chập điện

Nguyên nhân gây cháy khủng khiếp ở Nhà thờ Đức Bà Paris?

Nguyên nhân gây cháy khủng khiếp ở Nhà thờ Đức Bà Paris?

Chỉ mặt 'thủ phạm' gây cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Chỉ mặt 'thủ phạm' gây cháy Nhà thờ Đức Bà Paris