Anh: Hơn 1000 người biểu tình bảo vệ môi trường bị bắt

Anh: Hơn 1000 người biểu tình bảo vệ môi trường bị bắt

1.000 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu ở London

1.000 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu ở London

Người biểu tình hối thúc chính phủ Anh đối thoại

Người biểu tình hối thúc chính phủ Anh đối thoại

Anh: Người biểu tình chống biến đổi khí hậu hối thúc đối thoại

Anh: Người biểu tình chống biến đổi khí hậu hối thúc đối thoại

Anh: Người biểu tình chống biến đổi khí hậu yêu cầu đàm phán với chính phủ

Anh: Người biểu tình chống biến đổi khí hậu yêu cầu đàm phán với chính phủ

Thế giới đêm qua - 20/4

Thế giới đêm qua - 20/4

Anh bắt giữ hơn 700 người biểu tình

Anh bắt giữ hơn 700 người biểu tình

Anh: Hơn 700 nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu bị bắt giữ

Anh: Biểu tình chống biến đổi khí hậu chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

Anh: Biểu tình chống biến đổi khí hậu chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

Toàn cảnh biểu tình về biến đổi khí hậu ở thủ đô London

Toàn cảnh biểu tình về biến đổi khí hậu ở thủ đô London