Châu Phi ra mất sản phẩm điện thoại thông minh đầu tiên

Châu Phi ra mất sản phẩm điện thoại thông minh đầu tiên

Tập đoàn Maura ở Rwanda vừa ra mắt hai điện thoại thông minh, điều đặc biệt những chiếc smartphone này là...