Bạn gái nhiều ngày túc trực bên linh cữu Cao Dĩ Tường

Bạn gái nhiều ngày túc trực bên linh cữu Cao Dĩ Tường

Bố Cao Dĩ Tường tiều tụy, bị té ngã trong lễ viếng của con trai

Bố Cao Dĩ Tường tiều tụy, bị té ngã trong lễ viếng của con trai

Bạn gái mặc quần áo của Cao Dĩ Tường khi dự tang lễ

Bạn gái mặc quần áo của Cao Dĩ Tường khi dự tang lễ

Cao Dĩ Tường mất hai ngày, trợ lý đăng bài xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho nghệ sĩ

Cao Dĩ Tường mất hai ngày, trợ lý đăng bài xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho nghệ sĩ

Cao Dĩ Tường qua đời đột ngột: Bạn thân tưởng nhớ ngay trong lễ cưới của mình

Cao Dĩ Tường qua đời đột ngột: Bạn thân tưởng nhớ ngay trong lễ cưới của mình

Bạn thân tưởng nhớ Cao Dĩ Tường ngay trong lễ cưới

Bạn thân tưởng nhớ Cao Dĩ Tường ngay trong lễ cưới

Bạn gái kín tiếng của Cao Dĩ Tường

Bạn gái kín tiếng của Cao Dĩ Tường

Bạn gái Cao Dĩ Tường: 'Anh và em sẽ tương phùng'

Bạn gái Cao Dĩ Tường: 'Anh và em sẽ tương phùng'

Cao Dĩ Tường - mỹ nam gia thế, giỏi thể thao đột tử vì kiệt sức

Cao Dĩ Tường - mỹ nam gia thế, giỏi thể thao đột tử vì kiệt sức

Tiết lộ thời điểm Cao Dĩ Tường qua đời khi đang quay show

Tiết lộ thời điểm Cao Dĩ Tường qua đời khi đang quay show