Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra – Thực hư câu chuyện có hộ chiếu Campuchia

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra – Thực hư câu chuyện có hộ chiếu Campuchia

Bà Yingluck có hộ chiếu danh dự của Campuchia?

Bà Yingluck có hộ chiếu danh dự của Campuchia?

Campuchia bác tin cấp hộ chiếu cho bà Yingluck

Campuchia bác tin cấp hộ chiếu cho bà Yingluck

Campuchia bác tin cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Campuchia bác tin cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Campuchia bác tin cấp hộ chiếu cho bà Yingluck Shinawatra

Campuchia bác tin cấp hộ chiếu cho bà Yingluck Shinawatra

Campuchia phủ nhận cấp hộ chiếu cho bà Yingluck

Campuchia phủ nhận cấp hộ chiếu cho bà Yingluck

Campuchia bác tin cấp hộ chiếu cho bà Yingluck chạy trốn

Campuchia bác tin cấp hộ chiếu cho bà Yingluck chạy trốn

Campuchia lên tiếng về hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Campuchia lên tiếng về hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck