Năm 2019, quan hệ giữa Mỹ và Mexico 'dậy sóng'

Năm 2019, quan hệ giữa Mỹ và Mexico 'dậy sóng'

2019 có thể xem là một trong những năm phức tạp nhất trong lịch sử quan hệ giữa Mỹ và Mexico khi Washington...