Điểm danh 'thủ phạm' gây đột tử hàng đầu ở nam giới

Điểm danh 'thủ phạm' gây đột tử hàng đầu ở nam giới

Ngày mai đưa thi thể cơ trưởng đột tử về Đài Loan

Ngày mai đưa thi thể cơ trưởng đột tử về Đài Loan

Phi công đột tử ở sân bay Tân Sơn Nhất có hồ sơ y tế bình thường

Phi công đột tử ở sân bay Tân Sơn Nhất có hồ sơ y tế bình thường

Cơ trưởng Mandarin Airlines đột tử: Điểm danh 'thủ phạm' gây đột tử hàng đầu ở nam giới

Cơ trưởng Mandarin Airlines đột tử: Điểm danh 'thủ phạm' gây đột tử hàng đầu ở nam giới

Cơ trưởng đột tử trước giờ máy bay ra đường băng cất cánh ở Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng đột tử trước giờ máy bay ra đường băng cất cánh ở Tân Sơn Nhất

Một cơ trưởng nước ngoài đột tử ngay trên sân bay Tân Sơn Nhất

Một cơ trưởng nước ngoài đột tử ngay trên sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng nước ngoài đột tử ở Tân Sơn Nhất, nghi do nhồi máu cơ tim

Cơ trưởng nước ngoài đột tử ở Tân Sơn Nhất, nghi do nhồi máu cơ tim

Cơ trưởng tử vong khi máy bay chuẩn bị xuất phát

Cơ trưởng tử vong khi máy bay chuẩn bị xuất phát

Cơ trưởng nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng hãng hàng không nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng hãng hàng không nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng Mandarin Airlines đột tử ngay tại Tân Sơn Nhất trước giờ cất cánh

Cơ trưởng Mandarin Airlines đột tử ngay tại Tân Sơn Nhất trước giờ cất cánh

Cơ trưởng đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng nước ngoài đột tử ở Tân Sơn Nhất khi máy bay sắp cất cánh

Cơ trưởng nước ngoài đột tử ở Tân Sơn Nhất khi máy bay sắp cất cánh

Phi công nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Phi công nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng 35 tuổi người nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng 35 tuổi người nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ trưởng nước ngoài đột tử tại sân bay Tân Sơn Nhất