Hình ảnh cứu trợ người Việt bị phong tỏa vì Covid-19 tại Campuchia

Hình ảnh cứu trợ người Việt bị phong tỏa vì Covid-19 tại Campuchia

Một đoàn cứu trợ do Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh dẫn đầu, đã mang quà hỗ trợ cho người gốc...
Đồng Tháp giữ chặt biên giới, xử nghiêm nhập cảnh chui

Đồng Tháp giữ chặt biên giới, xử nghiêm nhập cảnh chui

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong phòng, chống dịch Covid-19

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong phòng, chống dịch Covid-19

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng, chống dịch

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng, chống dịch

Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh hỗ trợ khẩn việc tiêm vaccine COVID-19

Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh hỗ trợ khẩn việc tiêm vaccine COVID-19

Việt Nam hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế

Việt Nam hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch Covid-19

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch Covid-19

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch COVID-19

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch COVID-19